Genel Uyarı

Bu sitedeki içeriğin Milliyet.com.tr ile ilgisi bulunmamaktadır. SizdenSize, tamamen üye sitelerin içeriklerinden oluşuyor.
Bu içerik 13 Mart 2017 Pazartesi 17:25 de eklendi

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Tanı Koyulması !

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH)’da tanı açısından hastanın semptom ve bulguları yol göstericidir. Olguların çoğunda mukopürülan veya pürülan bir akıntı bulunmaktadır.

Tabloya dizürinin eşlik etmesi oldukça anlamlıdır. Akıntı materyalinin gram boyamasında lökosit yoğunluğu ve bunun her immersiyon sahasında beşin üzerinde olması tanı açısından anlamlılık taşır. Özellikle üretrit olgularında ilk idrarda  lökosit esteraz  testi pozitif olarak bulunabilir. Akıntı materyalinin direkt ya da boyanarak incelenmesi ile etken patojenler de görülebilmektedir.Bunun dışında tanıya yönelik çeşitli biyokimyasal, mikrobiyolojik, serolojik ve nükleer tanı yöntemlerinden yararlanılır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda çok çeşitli tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Hastanın semptom ve bulguları dışında elde edilen patolojik örneklerin direkt boyalı ya da boyasız preparatlarda ışık mikroskopu ile değerlendirilmesi en kolay tanı yöntemlerini oluşturur.

Bunun dışında

 • Antijen arama yöntemleri,
 • Diğer serolojik yöntemler,
 • Kültür yöntemleri,
 • Kompleman fiksasyon yöntemleri,
 • Enzim linked immunoassay (ELISA),
 • Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR),
 • Ligaz zincir reaksiyonu (LZR) vb. çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Bu yöntemlerin  CYBH‘ların türüne göre öncelikli kullanımları farklı olabilir. Örneğin gonokok enfeksiyonlarında klinik örneklerin Gram boyalı preparatlarının ışık mikroskopu ile incelenmesi ve kültür yöntemleri öncelik taşırken, klamidya enfeksiyonlarında serolojik yöntemler ve nükleer tanı metodları daha fazla tercih nedenidir.

Cinsel Yolla Bulaşan Üretrit Nedir

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunlara yönelik uygulanan tanı yöntemleri aşağıda özetlenmiştir.

Üretrit Erkeklerde gözlenen bulaşıcı hastalıktır.

 • Erkeklerde gözlenen en sık CYBH tablolarından birini oluşturur.
 • Kadınlarda  servisit ile birlikte ilk sıraları alır.
 • Üretrit, etiyolojik ajanın türüne göre gonokoksik ya   da nongonokoksik üretrit olarak tanımlanmaktadır.
 • Gonokoksik üretrit tablosuna Neisseria gonorrhoeae neden olduğu halde, nongonokoksik üretrit tablosuna daha çok  Chlamydia trachomatis  veya  Ureaplasma urealyticum  neden olmaktadır.
 • C.trachomatis, nongonokoksik üretritli hastaların büyük kısmından izole edilen en önemli patojendir ve bu mikroorganizmalar olguların %30-50’sinden izole edilmektedir.
 • Bu olguların diğer önemli patojenlerinden biridir ve olguların %20-25’inde bulunmaktadır.
 • Bunların dışında olguların %1 -5’inden Trichomonas vaginalis, Herpes simplex virus, Mycoplasma genitalium ve Candida türleri izole edilir.

Bulaşıcı Üretrit ve Çeşitleri

Gonokoksik üretritlerin tanısal yönden önem taşıyan bulguları arasında akut başlayan pürülan üretral bir akıntı ve dizüri bulunmaktadır.

Nongonokoksik üretritlerin semptomları daha sıklıkla anidir. Üretral akıntının yoğunluğu daha az ve görünümü daha mukoiddir. Dizürinin üretral akıntı olmadan da görülebilmesi, nongonokoksik üretritli olguların çoğu kez tanısını geciktirebilir. Bu olgularda gonokoksik üretritlerden farklı olarak sık  idrar  yapma, hematüri ve sıkışma hissinin daha yaygın olduğu görülür. Erkeklerde  Trichomonas  üretriti  çoğu kez asemptomatik seyir gösterir.

Klamidyal Üretrit

Bu durum semptom ve bulgular üzerinden bu hastalığın tanısını güçleştirir. Erkeklerde akut asemptomatik trikomoniyaz genellikle klamidyal üretrite benzer semptom ve bulgular gösterir. Bu olgularda pürülan üretrit ve prostatite nadiren rastlanır. Herpes simplex virus (HSV) üretritinde diğerlerinden farklı olarak dizüri genellikle daha şiddetlidir.

HSV Üretrit

Olgularda üretral akıntının daha yoğun ve mukoid olduğu dikkati çeker. Tabloya çoğu kez  genital  bölgeyi tutan  HSV tip II enfeksiyonuna  bağlı papüloveziküler lezyonlar eşlik edebilir. Bölgesel lenfadenopatiler ve bireysel semptomlar primer HSV üretritlerinde görülebilir. Olguların fizik muayeneleri esnasında genital bölgede görülen papüloveziküler lezyonlar, bölgesel lenfadenopati ve yoğun mukoid üretral akıntı öncelikli olarak akla HSV üretritlerini getirir.

Bu içerik 74 kez okundu

İçeriğin Orjinal Hali
http://www.saglikhastalik.com/cinsel-yolla-bulasan-hastaliklarda-tani-koyulmasi/

Etiketler: cinsel,cinsellik,cinsel hastalıklar,cinsel yolla bulaşan hastalıklar,klamidya,gonore,aids,hiv

Bu içeriği ekleyen site : saglikhastalik.com